Χωρίς εκπλήξεις οι ορισμοί Προέδρων στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Χίου