Χίου Μάρκος για τον Χίου Διονύσιο: «Μου έμαθε να υποστηρίζω την ενότητα της Εκκλησίας και το Έθνος»