Χιακή Συμπολιτεία: Δεν συμμετέχουμε σε ακροδεξιάς κοπής «κινητοποιήσεις»