Γιώργος Ε. Μαϊστράλης & Μιχάλης Ι. Σόδης: Εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου