Γιάννης Μαλαφής: Να τεθεί άμεσα θέμα διαίρεσης της Χίου σε τρεις Δήμους