Για πρακτική «Μαυρογιαλούρου» κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ Χίου τον N.Μηταράκη