Για "ανεπάρκεια και εγκληματική αδιαφορία" καταγγέλλουν οι Αστυνομικοί των νησιών την Κυβέρνηση