Γ. Νύκτας: Επιλέγουμε -Χιακή Συμπολιτεία- στηρίζουμε Ερμιόνη Φρεζούλη!