Γ. Μπελέγρης: Εικόνες εγκατάλειψης στην πολυσύχναστη Αγία Φωτιά