ΦΟΒ: Προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης «ΕΥ ΖΗΝ», 2013-14