«Φίλοι Οινουσσών»: Πρόσκληση για μίσθωση του ξενοδοχείου «Θαλασσοπόρος»