Φεύγουν πάσσαλοι και οικίσκος, με απόφαση του Πρωτοδικείου Χίου