Φάρμακα και στέγη ζητά η Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης Χίου