Το «ευχαριστώ» της οικογένειας του διασωθέντα Ι. Πολιτάκη στο Λιμενικό και στην Κεντρική Λιμενάρχη Χίου Ειρήνη Αργύρη