Εθνικές Εκλογές Σεπτέμβριος 2015: Συνεχή ροή αποτελεσμάτων