Έρχονται περιορισμοί σε χρόνο μετακινήσεων και αριθμό SMS