Έργα Υποδομής και ΦΠΑ στη συνάντηση με την Ευρωπαία Επίτροπο Corina Creţu