Επιτυχημένη η προβολή της Χίου σε εμπορικούς ακόλουθους χωρών της Ε.Ε.