Επιστροφή πινακίδων και αδειών οδήγησης και κυκλοφορίας, ενόψει του Πάσχα για παραβάσεις μόνο παράνομης στάθμευσης