Επιστρέφει στη θέση της η Προϊσταμένη της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού