Επιστολή παραίτησης Παναγιώτη Παππή από το ΝΟΧ, μετά τα λεγόμενα του προπονητή