Επιστολή Ν. Γιακαλή για την κατάργηση τω παραρτημάτων ΕΟΤ στο Β. Αιγαίο