Επιστημονική ημερίδα με θέμα: «Σεξουαλική/Αναπαραγωγική Υγεία Ατόμων με Αναπηρία»