Επίσκεψη του ΣΦΟ στο αρχαιολογικό και στο ιστορικό ιατρικό μουσείο Χίου