Επίσκεψη μαθητών και καθηγητών στον Γανιάρη στο πλαίσιο του προγράμματος «Comenius»