Επικείμενη επίσκεψη Α. Μιχαηλίδη με Οικουμενικό Πατριάρχη και Θεολογική Σχολή της Χάλκης