Έπεσε σε χαράδρα και τραυματίστηκε σε πόδι και κεφάλι