Εορτασμός του Αγίου Ισιδώρου στην Παλαιοχριστιανική Βασιλική, όπου και ο τάφος του