Εορτασμός για την καθιερωμένη Ημέρα Μνήμης Λωβοκομείου