Ένταξη του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Χίου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου