Ενισχύεται το Σκυλίτσειο με 2 γιατρούς για 12 μήνες