Ενημέρωση Υπουργού Τουρισμού για συμπληρωματικά έργα στο λιμένα Βολισσού