Ενημέρωση για την πορεία σχεδιασμού των Προγραμμάτων της Νέας Περιόδου 2014-2020