Έναρξη εγγραφών Β΄Κύκλου μαθημάτων του Ανοιχτού Λαϊκού Πανεπιστημίου Χίου