«Εμπόδια βάζει η Κυβέρνηση στην τουριστική ανάπτυξη της Χίου»