Έμεναν παράνομα σε οικεία, προκάλεσαν φθορές, αφαίρεσαν διάφορα αντικείμενα και καταδικάστηκαν