"Ελάχιστη βάση εισαγωγής - To ταξικό πρόσωπο της κυβέρνησης"