Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Σωματείου Ατόμων με Σκλήρυνση κατά Πλάκας Χίου