«Το εκπαιδευτικό σύστημα ετοιμάζει βάνδαλους», διαπιστώνει φιλόσοφος-πανεπιστημιακός