Εκδήλωση της Πρωτοβουλίας 'Πολίτες και Ανεμογεννήτριες"