Εκδήλωση στην Κυδιάντα προς τιμή της Ενιαίας Πανελλαδικής Οργάνωσης Νεολαίας