Έγκριση εκτέλεσης του έργου αποκατάστασης θωράκισης κεντρικού λιμένα Χίου