Εγκατάσταση κιβωτίων ρεύματος και νερού στον Λιμένα Χίου