Εγκαινιάζεται το καταφύγιο τουριστικών σκαφών στα Λιμνιά Βολισσού