Δύο πυρκαγιές σε σπίτια στα Νένητα και στο Βροντάδο