Δύο χρόνια από τη μεγάλη πυρκαγιά - Ανάγκη απολογισμού