Δράση του «ΑΡΤΙΟΝ» στην Απλωταριά για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας