"Διπλάσιοι οι θάνατοι από τις γεννήσεις στο Βόρειο Αιγαίο"