Το δικαίωμα στην ελπίδα και η περιπέτεια της κυρίας Ελπινίκης