Διευκρινίσεις σχετικά με το υπό κατάθεση νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου